Komitet organizacyjny

komitet organizacyjny

Od lewej:

Mgr inż. Monika Mierzwa-Hersztek – sekretarz

Dr inż. Agnieszka Baran

Dr inż. Monika Tabak – sekretarz

Dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz – przewodniczący

Dr Olga Gorczyca

Mgr Iwona Spałek

Dr inż. Marcin Niemiec

Dr hab. inż. Jerzy Wieczorek – wiceprzewodniczący

Dr inż. Małgorzata Koncewicz-Baran

Dr inż. Tomasz Czech – Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2017    Polityka cookies