streszczenia i publikacje

STRESZCZENIA PRAC

Abstrakty, przygotowane według załączonego wzoru, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres toxse@ur.krakow.pl do 15 kwietnia 2017 r.

wzór streszczenia

 

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

Organizatorzy Konferencji proponują Uczestnikom możliwość opublikowania artykułów w czasopismach:

Warunkiem skierowania artykułu przez Organizatorów Konferencji do publikacji w wyżej wymienionych czasopismach jest spełnienie przez Autorów wymogów redakcyjnych i merytorycznych stawianych przez czasopisma oraz uiszczenie opłaty za druk, zgodnie z cennikami poszczególnych czasopism.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2017    Polityka cookies